До 06.11.19 керівники відокремлених підрозділів подають звіти.

Виписка з протоколу засідання президії №5

відокремленим підрозділам, що не надали (до 06.11.2019) до конференції звіт про використання коштів від членських внесків, не надавати фінансування на наступний рік

Ознайомитись з поданим звітам: