Підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) зі спортивного орієнтування

ПРО ПРОГРАМУ

Програма спрямована на професійний розвиток тренерів, тренерів-викладачів зі спортивного орієнтування шляхом поглиблення і розширення спеціальних знань, вмінь, необхідних для виконання посадових (функціональних) обов’язків.
Долучившись до навчання ви дізнаєтесь про:

 • сучасні концепції та дидактичні принципи функціонування тренерської діяльності в системі підготовки спортсменів з обраного виду спорту;
 • особливості медичного супроводу і медикаментозного забезпечення спортивної підготовки спортсменів;
 • особливості спортивної дієтології задля підвищення спортивного результату в обраному виді спорту;
 • надання домедичної допомоги у процесі занять фізичним вихованням і спортом;
 • специфіку підготовки спортсмена у макроциклі в різних видах спорту

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Сучасні технології вдосконалення технічної майстерності. Методи контролю технічної підготовки та попередження спортивного травматизму.
 2. Дидактика сучасної системи підготовки спортсменів. Фізична підготовка в реалізації спортивного результату та спортивного довголіття.
 3. Фармакологічне забезпечення наслідків перенесених спортивних травм.
 4. Тактична підготовка: сучасні методики та інструментарій. Специфіка підготовки спортсмена в макроциклі в різних видах спорту.
 5. Спортивна дієтологія на різних етапах підготовки спортсмена. Антидопінгове регулювання та контроль. Медичний супровід спортивної підготовки та відновлення. Медикаментозне забезпечення спортивної підготовки.
 6. Надання домедичної допомоги у процесі занять фізичним вихованням і спортом.

Профіль програми

Розклад занять

Вимоги до випускних робіт (рекомендації)

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

36 академічних годин (1,2 кредита ЄКТС)

ФОРМА НАВЧАННЯ

Очна (дистанційна)

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Зразок

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті ФСОУ, ознайомитися з якими можна за посиланням.

ВИКЛАДАЧІ ПРОГРАМИ

Король Світлана Анатоліївна

Кандидат наук з фізичного виховання i спорту, завідувач кафедри фізичного виховання i спорту Сумського державного університету, майстер спорту України зi спортивного орієнтування

Доценко Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук , старший тренер шкільної збірної команди України, майстер спорту України зі спортивного орієнтування

Подгаєцький Андрій Валерійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, майстер спорту України зі спортивного орієнтування, суддя міжнародної категорії зі спортивного орієнтування

Березовський Василь Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, майстер спорту України зі спортивного орієнтування, суддя міжнародної категорії зі спортивного орієнтування